airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Medlemmer af PDA


Hvem

Organisation

Selvstyret

Nikolai S. Christensen, departementschef og PDA formand

Departementet for Finanser

Tine Pars, departementschef

Departementet for Sundhed

Karsten P. Jensen, departementschef

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Isak Nielsen Kleist, departementschef

Departement for Råstoffer og Erhverv

Klaus Georg Hansen, afdelingschef

Indenrigsafdeling, Formandens Departement

Kommuner

Nick Nielsen, kommunaldirektør

Avannaata Kommunia

Nivi Strunz, kommunaldirektør

Kommune Qeqertalik

Juliane Henningsen, kommunaldirektør

Qeqqata Kommunia

Lars MøllerSørensen, kommunaldirektør

Kommuneqarfik Sermersooq

Dorthe Bidstrup, kommunaldirektør

Kommune Kujalleq

Tilforordnede

Ivan Damborg, direktør

Enheden for Økonomiske- og Personaleadministrative It Systemer, Departementet for Finanser

Sekretariat

Katrine Hjelholt Nathanielsen, styrelseschef

Digitaliseringsstyrelsen

Medarbejder i Digitaliseringsstyrelsen, sekretær

Digitaliseringsstyrelsen


Repræsentanterne fra de respektive organisationer skal så vidt muligt være udstyret med mandat til at træffe beslutninger på organisationens vegne.