airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fælles Offentlig Digital Porteføljestyregruppe – PDA (FOIS)

Den 14. maj 2020 blev den Fælles Offentlige It-Styregruppe – FOIS til Fælles Offentlig Digital Porteføljestyregruppe – PDA (Pisortat Digitalinngorsaanermik Aqutsisoqatigiivi).


Læs kommissoriet
Læs forretningsorden
Læs retningslinjer

Mødedatoer for PDA 2021

Mødedato

Deadline for status på projekter

Deadline for ansøgninger til PDA midler

23. marts

02. marts

*

15. juni

25. maj

*
28. september 06. september *
14. december 22. november 15. november**

*Alle midler for 2021 allokeret
**Ansøgninger til midler for 2022