airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fælles Offentlig Digital Porteføljestyregruppe – PDA (FOIS)

Den 14. maj 2020 blev den Fælles Offentlige It-Styregruppe – FOIS til Fælles Offentlig Digital Porteføljestyregruppe – PDA (Pisortat Digitalinngorsaanermik Aqutsisoqatigiivi).


Læs kommissoriet
Læs forretningsorden
Læs retningslinjer

Mødedatoer for PDA efteråret 2020

Mødedato

Dagsorden udsendes

Deadline for status på projekter

Deadline for ansøgninger til PDA midler

16. september

09. september

24. august

19. august*

08. december

01. december

17. november

09. november (midler for 2021)

* Ikke muligt at ansøge, da alle PDA midler er allokeret.